Ngày 28/12/2020, VietSoftware International (VSII) đã chính thức nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm TraXem.

TraXemTM là một giải pháp phần mềm dựa trên Blockchain, cho phép truy xuất nguồn gốc và tính minh bạch của thông tin sản phẩm. Mọi dữ liệu liên quan đến sản phẩm ở tất cả các giai đoạn được lưu trữ trên hệ thống Blockchain. Thông tin cập nhật và truy xuất được thực hiện bằng cách quét mã QR được liên kết với từng sản phẩm. Giải pháp này có thể được mở rộng để áp dụng cho quản lý chuỗi cung ứng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Vai trò của các đối tượng tham gia vào TraXemTM  ở các khâu như sau:

Nhà sản xuất/Doanh nghiệp

Cập nhật thông tin sản xuất trên hệ thống Blockchain thông qua ứng dụng di động.Đóng gói và gắn mã QR lên sản phẩm/lô sản phẩm.Sử dụng ứng dụng di động để cập nhật thông tin nguồn gốccủa sản phẩm/lô sản phẩm.

Kiểm soát chất lượng

Kiểm soát quá trình sản xuất, xác nhận thông tin sản phẩm thỏa đáng trước khi đóng gói và phân phối.Sử dụng ứng dụng di động để cập nhật thông tin kiểm tra chất lượng.

Vận chuyển

Vận chuyển sản phẩm từ nhà sản xuất đến nhà phân phối.Sử dụng ứng dụng di động để cập nhật thông tin vận chuyển sản phẩm.

Nhà phân phối

Nhận và phân phối sản phẩm. Sử dụng ứng dụng di động để cập nhật thông tin nhận và phân phối sản phẩm.

Người tiêu dùng

Sử dụng smartphone hoặc tablet quét mã QR trên sản phẩm để xem các thông tin về nguồn gốc và quy trình sản xuất của sản phẩm. Kích hoạt bảo hành sản phẩm online.

Ngoài ra, TraXemTMcho phép xử lý đồng thời nhiều luồng dữ liệu và cung cấp thông tin ở tốc độcao nhất. Được xây dựng trên các thuật toán thông minh, TraXemTM có thể lưu trữ thông tin đầy đủ và cụ thể cho từng sản phẩm.Giao diện người dùng đơn giản, dễ sử dụng và có thể tích hợp với các hệ thống sẵn có của doanh nghiệp.

Hiện tại VSII vẫn đang không ngừng cải thiện hệ thống dựa trên những phản hồi từ người dùng với kỳ vọng biến TraXemTM trở thành một hệ thống không thể thiếu đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong giai đoạn chuyển đối số.